Oldal nyomtatása

Adatkezelési Szabályzat

Optisul Vitorlásiskola Adatvédelmi Szabályzata
Az OPTISUL Vitorlásiskola (cégnév: Attéka Oktatási Bt, adószám: 21489420-1-20, székhely: 8315 Gyenesdiás, Hunyadi köz 35., továbbiakban: Adatkezelő) fontosnak tartja az Ön (továbbiakban: Érintett)  adatainak védelmét. Kérjük, ismerkedjen meg adatkezelési gyakorlatunkkal, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel.
Adatkezelés nyilvántartási szám (jelentkezési lap használata a weboldalon): NAIH-72742/2014
Adatkezelés nyilvántartási szám (hírlevél küldés): NAIH-72741/2014

1. Adatkezelés
Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak. Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben Érintett ezt lehetővé teszi.
2.    Az adatkezelés általános célja:
Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy Érintett részére
2.1)     az online jelentkezési lehetőséget biztosítsa: érintett az Optisul Vitorlásiskola táboraiba jelentkezési lap segítségével jelentkezhet. A jelentkezéshez szükséges adatok a táborba jelentkező gyermek esetében: neve, kora, súlya, magassága, Taj-száma,háziorvosnának neve és telefonszáma; Szülő vagy törvényes képviselő esetében: név, e-mail cím,telefonszám, postázási cím.
2.2)     hírlevél segítségével az aktuális információkat eljutassa: Érintett saját hozzájárulása alapján további információkhoz jusson az Optisul vitorlásiskola táborairól. A hírlevélhez szükséges adatok:név és e-mail cím.
3.    A kezelendő adatok meghatározása és az adatkezelés egyedi céljai:
3.1 online jelentkezési lehetőség esetében: 
gyermek neve: azonosíthatóság
kora: hajótípus beosztása
súlya, magassága: hajótípus beosztása
Taj száma: gyors orvosi segítségnyújtás lehetősége
háziorvos neve, telefonszáma: gyors orvosi segítségnyújtás lehetősége
Szülő neve: azonosíthatóság
e-mail címe, telefonszáma: gyors kapcsolattartás 
postázási cím:  pld. oklevelek kipostázása
3.2 hírlevél küldés esetében: 
név és e-mail cím: megszólítás és kapcsolattartás eszköze

4.   Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás:
A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez.
5. Átadás harmadik félnek:
Személyes adatokat nem osztunk meg harmadik féllel. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Adatkezelő együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.
6.    Az adatkezelés időtartama:
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésékor illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.
7.    Az Érintett jogai és kötelezettségei
„2011. évi CXII. törvény 14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
7.1) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
7.2) személyes adatainak helyesbítését, valamint
7.3) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.” Érintett a 6.pontban leírt jogait közvetlenül Adatközlőnek e-mailben az info@optisul.hu címre írva, vagy a hírlevél alján feltüntetett parancsikonok segítségével érvényesítheti. Adatkezelő Érintett kérését haladéktalanul- legfeljebb 5 munkanapos határidővel- végrehajtja.
8. A személyes adatok védelme:
Adatkezelő mindent megtesz a személyes adatok védelme érdekében: az elvesztés, lopás, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, átadás, módosítás és megsemmisítés ellen.
9. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása:
9.1 Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
9.2 Érintett következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit.
10. Jogérvényesítési lehetőségek:
10.1 Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)
10.2 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a info@optisul.hu e-mail címen.
Jelen Szabályzatot Adatkezelő 2014.02.01.napján érvényesítette.

Az ATTÉKA Oktatási Bt a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. A vállalkozás tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük.

Ön jogosult az optisul.hu honlapját olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül az ATTÉKA Oktatási Bt  semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.